اخبار برگزیده

از همچو تو دلداری، دل بر نکنم ،آری


میدونی امروز یکم همه چی قرقاطی شده هنوز تو حال و هوای دیشبم خیلی خوب شد که اومده ،تورو خدا دیگه انقدر خوشتیپ نشو که دل آدمو ببری .راستی جلوجمع منو انقدر ضایع نکن مثلا انقدر تابلو بهم محبت نکن خوب ادم خجالت میکشه والا .الان برات تنگ شده کاش یکم وقتتو خالی میکردی میزدیم میرفتیم گردش .سرم هم درد میکنه واسه گشنگیه البته زیاد هم گشنم نیس ،فردا هم اگه بتونم روزه بگیرم خوب میشه.عصر هم باز یه قرار دارم باز مثه دیروز نشه من نرم


از همچو تو دلداری، دل بر نکنم ،آری

از همچو تو دلداری، دل بر نکنم ،آری

از همچو تو دلداری، دل بر نکنم ،آری

 


منبع این نوشته : منبع